Privaatsus ja küpsised

Kes me oleme

Meie kodulehe aadress on kõrvauss.ee

Milliseid andmeid me kogume ja miks

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad siia saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpsu. Prügi sorteerimine on oluline, eksole!

Kui sisestad e-posti aadressi, siis luuakse selle põhjal anonüümne tekstijada, mida hellitavalt ka räsiks kutsutakse. Seda staffi võidakse edastada Gravatari teenusele, loe lähemalt siit: https://automattic.com/privacy/.

Ahjaa, pärast kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

Meedia

Kui laadid meie veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Teised veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo ja siis…

Küpsised

Ja nüüd küpsistest ja mitte nendest gluteeni sisaldavatest.

Kui lisad siia saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Nii on lihtsalt mugavam, ei pea järgmine kord toksima eraldi sisse jälle sama asja. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Kui kunagi peaks tekkima siia sisselogimisvõimalus ja sa seda kasutad, siis meie jälle kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse ja üks nähtamatu koll sööb need ära lihtsalt.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning aegub 1 päeva pärast.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel. Ja see veebileht võib omakorda koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Analüütika

Hetkel meie sellel lehel analüütikat ei kogu. Niigi on palju muud teha.

Kellega me andmeid jagame

Ei anna mitte kellegile! 

Kui kaua andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Kui kunagi peaks siia tekkima registreerumisvõimalus, siis registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Kuhu me andmeid saadame

Külastajate kommentaare saab kontrollida automaatse rämpsufiltri abil.

Kontakt

Kui tahad lisa uurida, kirjuta stuudio@korvauss.ee